Het is erg belangrijk om de centrale verwarming te controleren qua druk (te laag of te hoog), het bijvullen van water of de noodzaak tot ontluchten. Zeker als in het najaar de verwarming na lange tijd weer aangaat en het stookseizoen aanbreekt.

Wanneer de druk te laag is, zal de CV minder goed functioneren. Indien de druk echt te laag is, kan het CV-systeem zelfs helemaal niet meer werken. Controleer of de wijzer van de drukmeter nog de goede druk aangeeft, of kijk op het digitale display bij nieuwere ketels. De zwarte bewegende wijzer, of digitale uitlezing,  moet tussen de 1 en 2 bar staan. Indien de druk te laag is, moet er water bijgevuld worden.

Bijvullen in stappen:

  • Zet de thermostaat laag
  • Draai alle radiatoren open
  • Laat het systeem afkoelen
  • Stel de CV-ketel buiten bedrijf
  • In de buurt van de ketel zit een vulkraan en waterkraan; koppel hier de bijgeleverde vulslang aan. Zorg dat er geen lucht in de slang zit.
  •  Houd de drukmeter in de gaten en draai de vulkraan dicht als de zwarte wijzer tussen 1,5 en 2 staat; sluit vervolgens de waterkraan
  • Koppel de vulslang af
  • Schakel de CV ketel weer in